| Mobile | RSS

Φορολογία – Ελλάδα 2010

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8 April, 2011
Δεν υπάρχουν σχόλια | Κατηγορία: Οικονομία, Φορολογικά

Τι είναι φόρος;

Φόρος είναι η απόδοση χρημάτων στο κράτος από τις οικονομικές μονάδες που ανήκουν σε αυτό.

 

Ποιος ο σκοπός της φορολογίας των οικονομικών μονάδων;

Ο σκοπός και η φιλοσοφία της φορολογίας είναι διπλός.

1)      Να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία του κράτους. Ενδεικτικά:

 • Κυβέρνηση, Υπουργεία, Δημόσιοι υπάλληλοι
 • Κοινωνική πολιτική, κυρίως με τη μορφή επιδομάτων, όπως επιδόματα σε ειδικές και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, επιδόματα σε καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, επιδόματα ανεργίας (κανονικά θα έπρεπε να συνδέονται μόνο με τις ασφαλιστικές εισφορές)
 • Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Σώματα ασφαλείας (στρατός, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική), υγεία,
 • Οργανισμοί κοινής ωφελείας όπως συγκοινωνίες, μεταφορές

 

2)      Να χρηματοδοτηθούν έργα, δράσεις και επενδύσεις από το κράτος που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανάπτυξη του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων με αποτέλεσμα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη διευκόλυνση της λειτουργίας και ανάπτυξης των οικονομικών μονάδων, την αύξηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας του κράτους.

 

3)      Την κατεύθυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αναδιανομή του πλούτου.

 

Διακρίσεις φορολογίας

Οι φόροι διακρίνονται σε έμμεσοι και άμεσοι:

Άμεσοι φόροι (Φόροι επί κινητής και ακίνητης περιουσίας):

 • Φόρος εισοδήματος (Φυσικών προσώπων και εταιρειών)
 • Φόρος κεφαλαίου (Καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.)
 • Φόρος ακίνητης περιουσίας (Ακίνητη περιουσία, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές)

 

Έμμεσοι φόροι (Φόροι επί της δαπάνης):

 • Φ.Π.Α.
 • Δασμοί
 • Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (Τέλη) σε προϊόντα όπως καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, τυχερά παιχνίδια, κινητή τηλεφωνία

 

 

Οι άμεσοι φόροι καταβάλλονται κατευθείαν στην εφορία ενώ οι έμμεσοι φόροι παρακρατούνται από τις συναλλαγές και αποδίδονται στην εφορία από τρίτους.

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΓΗ

 

Λειτουργία του φορολογικού συστήματος

Κάθε φορολογικό σύστημα χρειάζεται να είναι απλό, συγκεκριμένο και ξεκάθαρο.

Αποτελεσματικό είναι το φορολογικό σύστημα κατά το οποίο εισπράττονται όλοι οι επιβαλλόμενοι φόροι και επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Κάθε είδους φοροδιαφυγές και φοροαποφυγές δημιουργούν προβλήματα σε όλο το οικονομικό σύστημα, άρα και στην κοινωνία.

Σε περιπτώσεις που υποθέσεις οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αυτή θα πρέπει να εκδίδει αποφάσεις δίκαια και ταχεία.

 

Προβλήματα του σημερινού φορολογικού συστήματος:

 • Αναποτελεσματικοί εισπρακτικοί οργανισμοί λόγω κακής οργάνωσης αυτών και λόγω διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και οργανισμών όπως η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Διαφθορά των κυβερνήσεων, εξυπηρέτηση συμφερόντων και διαπλεκόμενων, επέμβαση στη φορολογική δικαιοσύνη ή επέμβαση στο φορολογικό σύστημα μέσω θεσμοθέτησης ειδικών διατάξεων, νόμων, υπουργικών αποφάσεων, κ.ά..
 • Διακρίσεις και ανισότητες του φορολογικού συστήματος που αποτέλεσμα έχουν να οδηγούν τους αδικημένους σε παρανομίες που οφείλονται είτε σε φορολογική αντεκδίκηση, είτε σε  αναγκαστικές παρανομίες για την οικονομική επιβίωση των οικονομικών μονάδων.
 • Ανάγκη αύξησης από τους πολίτες των περιουσιών τους λόγω οικονομικής δυσχέρειας, μέσω της μη πληρωμής φόρων, κυρίως έμμεσων φόρων.

 

Ποιες θα πρέπει να είναι οι αρχές ενός φορολογικού συστήματος.

Αρχές ενός φορολογικού νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι

 • η ισότητα, όχι μόνο ως προς την οικονομική επιβάρυνση αλλά και ως προς την οικονομικό-φορολογική δικαιοσύνη.
 • Η σωστή κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

Σημεία που μπορούν να βοηθήσουν ένα φορολογικό σύστημα να γίνει αποτελεσματικό ως προς τους στόχους της κατεύθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας.

 

 • Διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα
  • την παραγωγή,
  • την έρευνα,
  • το εμπόριο και
  • τις υπηρεσίες και

Για παράδειγμα είναι άδικο να φορολογείται το ίδιο ένας έμπορος και ένας παραγωγός του ίδιου προϊόντος.

 • Διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές σε είδη διαβίωσης και πρώτης ανάγκης.
  Ισχύει και σήμερα.
 • Διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές αντιστρόφως ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων: όσο καλύτερη η ποιότητα τόσο μικρότερος ο φόρος.
 • Διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές ή φοροελαφρύνσεις ανάλογα με την εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα. Στις εξαγωγικές δραστηριότητες μειωμένος φόρος.
 • Ειδικός φόρος σε προϊόντα που δημιουργούνται κερδοσκοπικά παιχνίδια και συμφέροντα, όπως τα καύσιμα, τα φάρμακα.
 • Αυξημένοι φόροι και φορολογία ή και ειδικά όρια – πλαφόν κέρδους σε δραστηριότητες που αφορούν σε προμήθειες και συναλλαγές με το δημόσιο αλλά και οργανισμούς αυτού.
 • Αποτελεσματική φορολογική δικαιοσύνη:
  • Καμία παραγραφή για κανέναν, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Ποινές στο σύνολο των ατόμων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οικονομικές παρανομίες (επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, κ.ά.)
  • Ποινές στους πολιτικούς που με ύποπτες μεθοδεύσεις, σχέδια νόμου και αποφάσεις βοηθούν στο οικονομικό έγκλημα και παρανομίες.

 

Το πρώτο βήμα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ελλάδα σήμερα είναι οι άκρως διεφθαρμένοι και ιδιοτελείς πολιτικοί.

Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με τους πολιτικούς και το δημόσιο.

Το τρίτο βήμα είναι η διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Το τέταρτο είναι η νοοτροπία των πολιτών που ακολουθούν τα βήματα του «κεφαλιού του ψαριού».

 

Συμπερασματικά, το πρώτο βήμα για την επαναφορά στη σωστή λειτουργία του φορολογικού συστήματος πρέπει να γίνει από τους πολιτικούς: Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος σε όλα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών και των ύποπτων συγγενών ή φίλων τους, όχι από σήμερα, αλλά μετά την μεταπολίτευση, που θεωρείται ως κομβικό σημείο για την σημερινή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική κατάσταση της Ελλάδας.

Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι…

 

Φορολογία και οικονομική κρίση της Ελλάδας

Μετά την κατάρτιση του φορολογικού νομοσχεδίου θα καταρτιστεί και το έκτακτο φορολογικό νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό θα βασίζεται αποκλειστικά στην φορολογία του εναπομείναντος προς κατανάλωση εισοδήματος για όλες τις οικονομικές μονάδες (ιδιώτες και εταιρείες) και θα είναι αναλογική όχι ως προς το ύψος αυτού αλλά ως προς την αγοραστική δύναμη αυτού. Δηλαδή, μετά από αυτή την έκτακτη φορολογία θα εξισορροπείται η αγοραστική δύναμη των μονάδων.

 

 

Το Φορολογικό νομοσχέδιο Παπακωνσταντίνου

 

Η φιλοσοφία του σημερινού φορολογικού σχεδίου της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι απλά η είσπραξη χρημάτων για την εξυπηρέτηση του χρέους και των ελλειμμάτων. Δεν φαίνεται να εξυπηρετεί την φιλοσοφία και τους στόχους που πρέπει να έχει ένα φορολογικό σύστημα και δεν εξυπηρετεί την οικονομία.

Επίσης, η συγκεκριμένη αύξηση της φορολογίας που επιχειρείται και έρχεται σε συνέχεια αυξήσεων φόρων από προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι σίγουρο πως θα οδηγήσει σε πληθωρισμό και περεταίρω ύφεση της οικονομίας, αφού θα μειώσει το κυκλοφορούν χρήμα στην αγορά. Η άποψη αυτή είναι επίσης σύμφωνη και με την καμπύλη Lafferτου Αμερικανού οικονομολόγου A. Laffer.

Γράψτε το σχόλιό σας 3419 Συνολικές προβολές, 1 σήμερα |

Γράψτε το σχόλιό σας

Για να αποστείλετε το σχόλιό σας, παρακαλούμε εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.