| Mobile | RSS

Τι είναι “Τεχνική Ανάλυση”;

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 March, 2009
Δεν υπάρχουν σχόλια | Κατηγορία: Επενδύσεις

Τι είναι Τεχνική Ανάλυση και πως λειτουργεί.

Τεχνική ανάλυση είναι ουσιαστικά η διαγραματική ανάλυση της πορείας π.χ. μίας μετοχής. Στη βασική της μορφή, λαμβάνει υπ’ όψιν δύο μεταβλητές, ( τιμή μετοχής και όγκο συναλλαγών) και προσπαθεί με βάση αυτά τα στοιχεία να εξάγει πιθανά σενάρια για την μελλοντική πορεία της μετοχής. Η Τεχνική Ανάλυση χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο κατανόησης της τάσης της αγοράς.
Χρησιμοποιείται κυρίως σαν εργαλείο για trading και δεν είναι δυνατόν και ούτε πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο επένδυσης, όπως αυτή περιγράφεται στην σελίδα κανόνες επένδυσης της ιστοσελίδας μας.

Η Τεχνική ανάλυση δεν είναι κάτι δεδομένο. Τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει ο καθένας για την μελλοντική πορεία του υποκειμένου (μετοχή, δείκτης κτλπ.) που ερευνά, είναι πιθανά και υποκειμενικά.
Επίσης, προϋπόθεση για να μπορεί να γίνει Τεχνική Ανάλυση, είναι μία αγορά όπου υπάρχουν πολλοί επενδυτές και συναλλαγές (ικανοποιητικές συναλλαγές), ικανοποιητική διασπορά μετοχών (free float), και ότι η αγορά δεν χειραγωγείται αμέσως ή εμμέσως.

Η Τεχνική Ανάλυση εφαρμόζεται σε μετοχές, δείκτες, προϊόντα, παράγωγα προϊόντα, νομίσματα, εμπορεύματα και γενικότερα σε οποιοδήποτε αντικείμενο υπόκειται σε συναλλαγές με αγοραστές και πωλητές.

Η Τεχνική Ανάλυση δεν γνωρίζει,

  • την οικονομκή κατάσταση της εταιρίας (άν η εταιρία έχει κέρδη ή ζημιές)
  • άν η εταιρία θα κλείσει την επόμενη ημέρα, ή θα κάνει εξογορές, πωλήσεις ή αγορες θυγατρικών εταιριών,
  • άν η εταιρία θα κάνει συνεργασίες με άλλες εταιρίες
  • άν η εταιρία θα υποβάλει δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών για έξοδο από το χρηματιστήριο
  • άν η εταιρία θα κάνει Άυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
  • άν η εταιρία κάνει Split, ή Reverse Split,
  • άν, πότε, πόσο μέρισμα και σε ποιους θα δώσει.
  • άν η τιμή μίας μετοχής είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη
  • και πολλά άλλα

Όσο υπάρχουν υποστηρικτές της Τεχνικής Ανάλυσης, άλλο τόσο υπάρχουν και οι επικριτές της. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση Peter Lynch (πρόεδρος σήμερα της Fidelity Investments που βασιζόταν στην Θεμελιώδη Ανάλυση) πως, “Η Τεχνική ανάλυση είναι καλή για να προβλέπεις το παρελθόν”. Από τη άλλη μεριά η U.S. Federal Reserve (Κεντρικό Τραπεζικό Σύστημα των Η.Π.Α.) εκπόνησε κάποτε μία μελέτη που έλεγε πως “Συγκεκριμένα στοιχεία της Τεχνικής Ανάλυσης, ήταν αποτελεσματικά στην πρόβλεψη τιμών νομισμάτων στις αγορές συναλλάγματος”.

Μειονεκτήματα της Τεχνικής Ανάλυσης

Υποκειμενικότητα στην ερμηνεία
Η Τεχνική Ανάλυση είναι υποκειμενική όσον αφορά την ερμηνεία. Άν και υπάρχουν κανόνες και πρότυπα-standards, πολλές φορές δύο τεχνικοί αναλυτές θα κοιτάξουν το ίδιο διάγραμμα και θα εξάγουν διαφορετικά συμπεράσματα. Και οι δύο θα μπορέσουν να φτάσουν σε διαφορετικά λογικά συμπεράσματα και να δικαιολογήσουν τη θέση τους. Όσο ενοχλητικό και άν είναι αυτό, πρέπει να πούμε πως η Τεχνική Ανάλυση είναι περισσότερο σαν τέχνη παρά σαν επιστήμη όπως τα οικονομικά. Είναι το ποτήρι μισό-άδειο ή μισό-γεμάτο?

Προσωπική επιρροή του αναλυτή
Όπως και στη θεμελιώδη Ανάλυση έτσι και εδώ υπάρχει η υποκειμενικότητα και επιρροή του αναλυτή στο αποτέλεσμα. Ένας επιθετικός απότη φύση του αναλυτής, βλέπει να πράγματα διαφορετικά από έναν αμυντικό.

Πολύ αργά
Πολλές φορές, η επιβεβαίωση μίας Τάσης έρχεται πολύ αργά.

Ύπαρξη δευτέρου σεναρίου
Πολλές φορές, ακόμα και όταν μία νέα τάση έχει οριστεί, πάντα υπάρχει κάτι σημαντικό που να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση. Οι τενχικοί αναλυτές “κατηγορούνται” πως ποτέ δεν έχουν απόλυτη άποψη και πάντα μπορούν να δικαιολογήσουν τις αλλαγές τους.

Ροπή στην ψυχολογία
Η σωστή Τεχνική Ανάλυση προϋποθέτει την μή παρέμβαση της ψυχολογίας αλλά την καθαρά λογική επεξεργασία. Αυτό όμως πολλές φορές είναι δύσκολο να γίνει, αφού ο αναλυτής ζει και εργάζεται μέσα στα γεγονότα και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό μπορεί να επηρεαστεί από αυτά.

Συμπερασματικά,
Οι Τεχνική ανάλυση πιστεύει πως οι αγορές είναι 80% ψυχολογία και 20% λογική. Η Θεμελιώδης Ανάλυση πιστεύει πως οι αγορές είναι 20% ψυχολογία και 80% λογική. Οτιδήποτε από τα δύο και άν ισχύει ένα είναι το δεδομένο: πως η Τ.Α. ασχολείται με την πραγματική τιμή καθαυτή της μετοχής και με τις δυνάμεις ζητήσης και προσφοράς, ψάχνοντας να βρει ποιος θα νικήσει.
Επίσης, επειδή η υποκειμενικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την Θ.Α. θεωρείται πιο πολύ σαν τέχνη παρά σαν επιστήμη.

Γράψτε το σχόλιό σας 3295 Συνολικές προβολές, 2 σήμερα |

Η προθεσμία υποβολής σχολίων έχει λήξει.